top of page

הגעת! אפשר להתחיל.

Shanita logo black and white

הקדמה

שניתה הוא ארגון הומניטרי-חברתי המסייע לילדים במצוקה לרכוש חינוך והשכלה מתוך ראייה כי השכלה היא זכות בסיסית לכל ילד וילדה, ללא תלות גיאוגרפית, ללא הבדלי גזע, דת ומין.

שניתה פועלת לתמוך, לבסס ולהקים אפשרויות חינוך מגוונות למען ילדים וילדות באוגנדה שנלקחת מהם הזכות לחינוך בשל עוני קיצוני, אפלייה, מגדר או מסיבות לא צודקות אחרות. העשייה מתבצעת לצד יזמים מקומיים לעידוד פיתוח מנהיגות עתידית בת קיימא.

Home: Who We Are
Shanita.org  שניתה עמותה ישראלית הפועלת באוגנדה
Home: Contact
מה על ליבך? שניתה מקשיבה

תודה ששיתפת אותנו, נדבר בקרוב...

SHANITA_back2-42.jpg

''חינוך אינו דבר יקר, הבורות יקרה פי כמה.''

 - משפט אפריקני -

bottom of page