top of page
SHANITA_web (1 of 1)-15.jpg

הכל מתחיל בבית.

הגורם המשמעותי ביותר בחינוך הילד הוא הוריו ואחריות זאת אינה מתחלקת בינם לבין שליחי חינוך. עם זאת, למסגרת חינוך חשיבות רבה, ולכל אחד מהגורמים השותפים במעשה החינוכי אחריות מלאה לטובת הצלחת הילד.הרצון להעניק לו את הטוב ביותר מחייב שיתוף פעולה וחשיבה משותפת.

שניתה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הקהילות המקומיות שמהם הילדים מצטרפים לתכנית המלגות בכדי לשפר את רמת החיים של הקהילה כולה.

 

כחלק מ-תכנית מלגות הלימוד הוספנו סעיף שמתחייס לסביבתו של הילד. תרומה זו מאפשרת לנו לבנות תכניות פיתוח בין דוריות בהם גם הקהילה והמשפחה של התלמיד זוכים לתמיכה סוציאלית ושיפור ברמת החיים ע'י ליווי מקומי ומקצועי בתחומים שונים כמו: תשתית מים בטוחים לשתייה, חקלאות, בריאות, הגיינה, כלכלת הבית וכ'ו.

הצטרפו לתכנית מלגות הלימוד והשפיעו על קהילה שלמה.

להרשמה לתכנית לחץ
 

''דרוש כפר שלם לגדל ילד.''

bottom of page